พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2553

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2553 ถามตอบปัญหาธรรมะ, การไม่เบียดเบียนกันเป็นสุข, ประวัติและอานิสงส์ของรัตนสูตร, วันออกพรรษาและการทอดกฐิน, เหตุการณ์สำคัญในวันและคืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้, สวดพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, บทสวดสงบเหตุร้าย


 


 

 


 

 


เกี่ยวกับ:

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2553