พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2552

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2552 เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นธรรมบูชา และบำเพ็ญกุศลปัญญา สมวาร ทักษิณานุประทาน ๕๐ วัน ถวาย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บรรยายธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

 


 

 


 


เกี่ยวกับชุมนุมพุทธธรรมศิริราช:

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช พ.ศ.2552