วัดจากแดง เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร นักศึกษาที่สนใจใคร่เรียนรู้ ศึกษาพระไตรปิฎก ผ่านไวยากรณ์ที่เข้มข้น โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง

 

วัดจากแดง เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร นักศึกษาที่สนใจใคร่เรียนรู้
ศึกษาพระไตรปิฎก ผ่านไวยากรณ์ที่เข้มข้นโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูง
– สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
– สอบวัดความรู้เพื่อเข้าเรียน (ข้อเขียน) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
(มีเอกสารจัดส่งให้ดูล่วงหน้า ก่อนสอบ)
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ๑๔ พฤษภาคม
– เปิดเรียนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สมัครได้ด้วยต้นเองได้ที่ วัดจากแดง
ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 084-677-7588 (พระมหากฤษดา โอภาโส)
088-081-8687 (พระมหาชัยพร เขมาภิรโต)
093-980-2228 (โยมเพ็ญนภา)