วัดจากแดง ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 

 

วัดจากแดง ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา

โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง

กำหนดการ
ภาคเช้า
๙.๐๐ น.        ถวายการต้อนรับพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ
๙.๑๕ น.       รับฟังพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๑ หัวข้อ “เส้นทางสู่ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก”
๑๑.๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพล-จตุปัจจัย แด่พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก,พระกัมมัฏฐานาจริยะ

ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ น.    รับฟังพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๒ หัวข้อ “เส้นทางสู่พระนิพพาน”
รับฟังพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๓ หัวข้อ “ทางสู่ความสงบสุขอย่างถาวร”
๑๕.๐๐ น.   ถวายจตุปัจจัย แด่พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ
รับพร จากคณะผู้ทรงจำพระไตรปิฎก – จบกิจกรรม ฯ
*

หมายเหตุ การแสดงธรรมทั้งหมด แปลเป็นภาษาไทย โดยพระราชวัชรบัณฑิต

ขอเชิญร่วมบริจาค
บำรุงการศึกษาบาลี-พระไตรปิฎก ธ.กสิกรไทย เลขที่ 083-3-77873-0
ถวายกัณฑ์เทศน์ ฯ                        ธ.กสิกรไทย เลขที่ 060-1-24211-7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-464-1122