ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล

เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุ สามเณร

และพุทธศาสนิกชนผู้มาศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นการสร้างบุคคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ

สามารถร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนฯได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง
ชื่อบัญชี : วัดจากแดง เลขที่บัญชี 193-2-83107-2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปารณีย์ แก้วเกิดสี (ไก่) โทร : 095-998-1654
คุณธยานี อ้นไชยะ (เกด) ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง
โทร : 02-464-1122