ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้าง
อาคารเรียนพระไตรปิฎกจากวัสดุรีไซเคิล
เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุ สามเณร
และพุทธศาสนิกชนผู้มาศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นการสร้างบุคคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ
สามารถร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียนฯได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง
ชื่อบัญชี : วัดจากแดง เลขที่บัญชี 193-2-83107-2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปารณีย์ แก้วเกิดสี (ไก่) โทร : 095-998-1654
คุณธยานี อ้นไชยะ (เกด) ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง
โทร : 02-464-1122