ก้าวเปลี่ยนโลก EP4. กับการชุบชีวิตขยะไร้ค่า True4U


อ้่างอิงบทความและเนื้อหาจาก

“ก้าวเปลี่ยนโลก” ร่วมพูดคุยกับ พระราชวัชรบัณฑิต หรือ หลวงพ่อประนอม กับแนวคิดในการชุบชีวิตขยะไร้ค่า เพื่อเปลี่ยนทั้ง “คน” และ “สิ่งแวดล้อม” ให้กลับมามีมูลค่า ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ทาง True4U ช่อง 2

4 #ก้าวเปลี่ยนโลก #กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม .

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่

Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial

Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund