ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าธารน้ำทิพย์ เพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร

ขอเชิญประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี เพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดป่าธารน้ำทิพย์ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  (วัดสาขาของวัดจากแดง)

ประธานทอดผ้า
คุณบุษกร สิงคาลวณิช
คุณญาภรณ์ เฟื่องอารมย์

รองประธาน
คุณปรียา ศิลากุล และครอบครัว
คุณเสริมสุข กาญจนศักดิ์ และครอบครัว

ร่วมทำบุญได้ด้วยตนเองด้วยการโอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพญากลาง
  • เงินกองทุนวัดป่าธารน้ำทิพย์ เลขที่ 020194632366
  • ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร ติดต่อ 089 0627091 (ต่าย) หรือ 089 8971926 (อ.จารัญ)

ทอดกฐินสามัคคี เพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร ณ วัดป่าธารน้ำทิพย์

 

วัดป่าธารน้ำทิพย์ เป็นสํานักสงฆ์ วัดสาขาของวัดจากแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบัน พระมหาจารัญ พุทฺธปฺปิโย (ป.ธ.๙, นักธรรมเอก, บาลีใหญ่ ๖ คัมภีร์ วัดท่ามะโอ) ได้รับนิมนต์มาจําพรรษาที่วัดป่าฯ แห่งนี้ พร้อมทั้งจัดการศึกษาพระบาลีและพระไตรปิฎกขึ้น โดยในปีนี้ (๒๕๖๔) วัดป่าธารน้ำทิพย์ มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาจำนวน ๒๐ รูป เป็นพระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๑๐ องค์

link ที่เกี่ยวข้อง:

ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าธารน้ำทิพย์ เพื่อการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร