ในหลวง และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ โปรดเกล้าฯ ให้ตัวแทนพระองค์ ถวายภัตตาหารเพล ที่วัดจากแดง

ในหลวง และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ โปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณร วัดจากแดง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ ๑๗  กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะสงฆ์วัดจากแดง ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยืนนาน ขอจงทรงพระเกษมสําราญสมบูรณ์ด้วยพระอนามัย ขอจงทรงพระเจริญด้วยพระราชอิสริยยศเดชานุภาพ ขอจงทอดพระเนตรเห็นแต่กิจการอันเจริญเป็นนิตยกาล และขอพระองค์จงเสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรยาธิปัตย์ ปกครองรัชสีมามณฑลให้สมบูรณ์สมพระราชประสงค์จงทุกประการ เทอญ

ขอถวายพระพร

ภัตตาหารเพล พระราชทาน ประจำวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๓
ภาพ: รายการอาหารถวายพระภิกษุ วัดจากแดง ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แก่ ต้มจืดมะระกระดูกหมูใส่เห็ดหอม, แกงเขียวหวานไก่, ปลาน้ำดอกไม้ผัดขึ้นช่าย, ผัดฟักทองไข่, น้ำพริกกะปิและปลาทูทอด, สลัดผักรวม, ปลาทับทิมนึ่งมะนาว

ภัตตาหารเพล พระราชทาน ประจำวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
ภาพ: รายการอาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แก่ ต้มยำเนื้อ, ต้มจืดหัวไชเท้าหมูสับ, แกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมู, ผัดเครื่องในไก่ใส่ถั่วฝักยาว, สลัดผักรวม, น้ำพริกทูน่าพร้อมผักสด

ในหลวง ท่านเจ้าคุณ ภวายภัตตาหารเพล ภิกษุสามเณร
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันเสาร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในหลวง ท่านเจ้าคุณฯ ถวาย ภัตตาหาร ถวายภิกษุ
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในหลวง ถวายเครื่องสังฆทาน วัดจากแดง
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ถวายภัตตาหารเพล ถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทําบุญถวายภัตตาหารเพล การถวายอาหาร
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภัตตาหารถวายพระภิกษุ
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภิกษุรับประเคน ภัตตาหาร อาหาร
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันเสาร์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในหลวง ถวายภัตตาหารเพล
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในหลวง-ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร
ภาพ: ภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณร วัดจากแดง ประจำวันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

คำสืบค้น: ถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์ การถวายอาหาร แด่ พระภิกษุสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายอาหารพระ การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การถวายภัตตาหาร การถวายภัตตาหารแด่พระพุทธรูป


โพสที่คล้ายก้น:

ในหลวง และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ โปรดเกล้าฯ ให้ตัวแทนพระองค์ ถวายภัตตาหารเพล ที่วัดจากแดง