ภิกษุ สามเณร วัดจากแดง วัคซีนโควิด COVID-19 เข็มที่ ๒ โรงพยาบาลสงฆ์

คณะพระภิกษุ สามเณร วัดจากแดง รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 เข็มที่ ๒ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่านเจ้าคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง พร้อมด้วยคณะพระภิกษุ สามเณร วัดจากแดง รวม ๓๕ รูป รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด COVID-19  เข็มที่ ๒ โครงการถวายการฉีดวัคซีน โควิด-19 แด่คณะสงฆ์ โดย โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พระเมธีวชิรโสภณ ประนอมม ภิกษุ สามเณร วัดจากแดง วัคซีนโควิด COVID-19 เข็มที่ ๒ โรงพยาบาลสงฆ์

เนื่องด้วยการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด-๑๙ หรือที่บัญญัติศัพท์แบบภาษาบาลีว่า ควิโท  ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อ พระสงฆ์ ที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ มีกิจนิมนต์ เนื่องด้วย วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเป็นประจำทุกวัน อาจต้องมีการทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

รถรับพระ วัดจากแดง ฉีดวัคซีน ฉีดยา

วัดจากแดงได้จัดเตรียมรถพาหนะ นำคณะพระสงฆ์ รวม ๓๔  รูป เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงฆ์ โดยแบ่งช่วงเวลารับส่ง และรับถวายการฉีดวัคซีนเป็นรอบเช้า จำนวน ๑๙ รูป และรอบบ่าย จำนวน ๑๕ รูป โดยในการฉีดวัคซีนครบ ๒ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว จะได้รับ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย จากหน่วยบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเก็บไว้แสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์แล้ว

อัลบั้มรูป

ภิกษุ สามเณร วัดจากแดง วัคซีนโควิด COVID-19 เข็มที่ ๒ โรงพยาบาลสงฆ์

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: คุณหนู สำนักงานการศึกษา วัดจากแดง (ฉีดยา)

โพสที่เกี่ยวข้อง พระสงฆ์ ฉีดวัคซีน : 

คณะพระภิกษุ สามเณร วัดจากแดง รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด COVID-19  เข็มที่ ๒ ณ โรงพยาบาลสงฆ์