ฉีดวัคซีนโควิด พระสงฆ์

พระเมธีวชิรโสภพระราชวัชรบัณฑิต และคณะสงฆ์วัดจากแดง รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง นำพระภิกษุ-สามเณรวัดจากแดง รวม ๔๗ รูป รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 vaccine หรือ วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องจาก การระบาดของโรคระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ มีกิจนิมนต์ ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเป็นประจำทุกวัน ต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อได้ง่าย ทำให้พระสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

พระเมธีวชิรโสภณ และคณะสงฆ์วัดจากแดง รับการถวายการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์
คุณอนุรุธ ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางู นำผลิตภัณฑ์ชุด Cooling Hygiene และบอดี้สเปรย์เย็นตรางู เพิ่มความเย็นสดชื่นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์ และพระสงฆ์ที่อาพาธสู้ภัยโควิด ณ โรงพยาบาลสงฆ์

 

อัลบั้มรูป รพ.สงฆ์ถวายการฉีดวัคซีนพระสงฆ์วัดจากแดง

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อพระสงฆ์  ทางโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดถวายการฉีดวัคซีนให้กับ พระสงฆ์ที่ประสงค์จะรับการถวายการ ฉีดวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถ. ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พระสงฆ์ฉีดวัคซีนโควิด

การจัดโครงการถวายการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) แด่พระภิกษุสงฆ์ ของโรงพยาบาลสงฆ์  ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในวัด  ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งพระภิกษุสงฆ์เอง และญาติโยมที่เดินทางไปวัด

ฉีดวัคซีนโควิด พระสงฆ์

ภาพและข่าวจาก:

คณะสงฆ์วัดจากแดง รับถวายการฉีดวัคซีนโควิด (COVID-19) ฉีดยา ณ โรงพยาบาลสงฆ์