ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อตู้พระไตรปิฎก และสมทบทอดกฐินปี ๒๕๖๓

ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อ ตู้พระไตรปิฎก และสมทบ ทอดกฐิน ปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อ ตู้พระไตรปิฎก และสมทบทอดกฐินปี ๒๕๖๓
ณ ศาลาสุธัมมา
วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดการ

  • ๐๙.๓๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
  • ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระ-เณร
  • ๑๓.๓๐ น. พิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี

นำโดย: อาจารย์อิศริยา นุตสาระ และคณะ, คุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย จาก รายการสายด่วนเพื่อชีวิต

ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่:  ประชาสัมพันธ์วัดจากแดง  คลิกโทร: ๐๒ ๔๖๔ ๑๑๒๒

ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อ ตู้พระไตรปิฎก

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อ ตู้พระไตรปิฎก และสมทบ ทอดกฐิน