วันพ่อแห่งชาติ 2563

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ ผู้ใหญ่บ้าน ณรงค์ จันทร์สอน คุณอัคเดช แดงมีทรัพย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) เชิญชวนชาวบ้านจากแดงและในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๒๕ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานกีฬาจากแดง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

  • เวลา ๐๖.๔๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญน้ำพระพุทธมนต์
  • เวลา ๐๗.๒๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
  • เวลา ๐๗.๔๕ น. พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๒๕ รูป เริ่มเดินบิณฑบาต จากซอยวัดจากแดง ๗ (ซอยหลังเบทาโกร) เข้ามายังซอยวัดจากแดง

*ผู้ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อเหลืองและสวมใส่หน้ากากอนามัย

คำสืบค้น: วันพ่อแห่งชาติ รัชกาล 10 วันพ่อแห่งชาติ 2563 วันพ่อปัจจุบัน วันที่5ธันวาคมเป็นวันอะไรของโลก 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ, National Father’s Day, Father’s Day, ประวัติวันพ่อแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ รัชกาล 10, ร.10,  วันพ่อแห่งชาติ 2564 ดอกไม้วันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียน


วันพ่อแห่งชาติ เปลี่ยนเป็นวันอะไร – วันพ่อแห่งชาติวันที่เท่าไหร่

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มมีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 เป็นการริเริ่มของ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อ ดอกไม้วันพ่อแห่งชาติ  ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๓ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภิกษุสงฆ์ ๒๕ รูป