ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี หรือหากไม่มีเสื้อสีเหลือง ก็สามารถสวมเสื้อสีอื่นได้ แต่ไม่ควรสวมเสื้อสีดำ อาจจะดูไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ได้มีการไว้ทุกข์แล้ว

ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดให้มีงานพระราชพิธีที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย รัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี ๒๕๖๐ เช่น พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

การจัดพิธีถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เชิญชวนให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ใช้แนวทางในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๑  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดังนี้

  1. ตั้งเครื่องราชสักการะและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องทองน้อย บริเวณด้านหน้าของพิธีให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
  2. ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเริ่มกิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2026777664040387&type=3

ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดงทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑