ขอเชิญรับฟังการบรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ การบรรยายธรรมออนไลน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เวลา 11.00 น. เรื่อง อาสาฬหบูชา พาหาความจริง โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ท่านสามารถร่วมทำบุญปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ และสมทบกิจกรรมชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ได้ที่บัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” ประเภทออมทรัพย์ ดังนี้

 • กรุงเทพ สาขา ร.พ.ศิริราช เลขที่บัญชี 901-7-00988-8
 • กสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 638-2-13545-6
 • กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-1-08108-3
 • ทหารไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 085-2-08995-2
 • ออมสิน สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 020-02404205-1
 • กรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า เลขที่บัญชี 031-0-04905-9

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ วัน/เดือน/ปีเกิด มายัง งานคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. E-mail: [email protected]
2. Inbox Page Facebook งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube: https://youtu.be/6k_YSRuYI2g


รับชมผ่าน เฟสบุ๊คเพจ: งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


 • เวลา ๐๙.๐๐ น. เรื่อง เสวนาธรรม ๑. อาสาฬหบูชาพุทธบารมี ๒. วันเข้าพรรษาโดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม. และ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ตร. (สุพล ขันติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่
 • เวลา ๑๐.๐๐ น. เรื่อง ๒๖๐๔ อาสาฬหบูชารําลึก โดย พระมหาสมปอง มุทิโต ผู้อํานวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวิหารธรรม จ.อุดรธานี
 • เวลา ๑๑.๐๐ น. เรื่อง อาสาฬหบูชา พาหาความจริง โดย พระมหาประนอม ธมุมาลงกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
 • เวลา ๑๒.๐๐ น. เรื่อง ความเป็นธรรมแห่งธรรมะ ในวาระอาสาฬหบูชา โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กทม.
 • เวลา ๑๓.๐๐ น. เรื่อง ภพ ภูมิ ที่จะได้พบ พุทธะ โดย ตร.พระมหาชินวัฒน์ จกุกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
 • เวลา ๑๔.๐๐ น. เรื่อง ค้นหาสุขในทุกข์ที่มี โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จ.ตราด
 • เวลา ๑๕.๐๐ น. เรื่อง มรรคง่าย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย กทม. และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

บรรยายธรรมออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เวลา 12.00 น. เรื่อง ความเป็นธรรมแห่งธรรมะ ในวาระอาสาฬหบูชา โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ กทม.

 

เวลา 13.00 น. เรื่อง ภพ ภูมิ ที่จะได้พบ พุทธะ โดย ดร.พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

 

เวลา 14.00 น. เรื่อง ค้นหาสุขในทุกข์ที่มี โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) จ.ตราด

 

 เวลา 15.00 น. เรื่อง มรรคง่าย โดย พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย กทม. และรองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

ภาพและข่าวจาก

ธรรมออนไลน์ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา