๙ต่อ BEFORE AFTER คัดแยกขยะ

๙ต่อ BEFORE AFTER คัดแยกขวดพลาสติก สร้างจีวรรีไซเคิล

28 ตุลาคม 2563 โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER จัด กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 28 คัดแยกขวดพลาสติก สร้างจีวรรีไซเคิล ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ “ขยะไม่มี เพราะขยะทุกอย่างที่เราแยกจะไม่เป็นขยะ” สามารถนำชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปต่อยอด สร้างประโยชน์ได้ สามารถร่วมส่งต่อความดีง่าย ๆ เพียงช่วยกันรณรงค์ คัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดพลาสติก ใช้เสร็จแล้วแยกชิ้นส่วน บีบให้แบน ส่งมาให้วัดจากแเดง ผลิตเป็นจีวรรีไซเคิล

จรงค์ศักดิ์ รองเดช 9 ต่อ Before After

กิจกรรมคัดแยกขวดพลาสติก เน้นการสร้างจิตสำนึก จิตอาสาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ร่วมกัน อย่างเป็นทีม ถ่ายทอดให้เพื่อนนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เกิดความรู้ และ ทักษะในการสร้างนวัตกรรมแบบง่าย ๆ เพื่อนำไปบริการสังคม พร้อม ๆ กับ การหนุนเสริมให้นิสิตแต่ละคน ได้เกิดทักษะทางชีวิตและสังคม (Soft skills) เช่น ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ เป็นต้น

“ก่อนจะไปแยกขยะ…เราต้องแยกขยะในใจเราก่อน” #คัดแยกขวดพลาสติก สร้างจีวรรีไซเคิล ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ #๙ต่อ 

ผู้ก่อตั้งโครงการ

โครงการ ๙ต่อ Before After ก่อตั้งโดย คุณ จรงค์ศักดิ์ รองเดช หรือคุณสตังค์ (พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ทางไทยพีบีเอส) เมื่อ 13 ตุลาคม 2560 โดยทำกิจกรรม ทำความดี ต่อเนื่องตลอดชีวิต สานต่อ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ โดยไม่มีการขอรับบริจาค ไม่มีการทำสินค้า ของที่ระลึก การหารายได้ใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ ความภาคภูมิใจในโครงการ โดยที่ผู้มาร่วมกิจกรรมจะต้องออกเงินเอง

จรงค์ศักดิ์ รองเดช 9 ต่อ Before After

การดำเนินงานโครงการ

โครงการ ๙ต่อ Before After ใช้ยุทธศาสตร์ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้เติบโต เริ่มจากการสร้างภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกับ สื่อ มูลนิธิ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกันจัดกิจกรรมตามศักยภาพขององค์กรนั้น ๆ มารวมกันเป็นพลัง เครือข่าย ประสานงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคีเครือข่าย โดยตั้งเป้าจัดกิจกรรมร่วมกันทำความดีสาธารณะ ให้ได้ เดือนละครั้ง


ภาพและข่าวจาก:

คำสืบค้น: 9ต่อ, 9 ต่อ, ระลึกถึงพ่อ ในหลวง รัชกาลที่9 ทำความดี จิตอาสา ไม่มีใครจ้าง ทำดีไม่ต้องมีคนจ้าง เราเหนื่อยแค่นี้ พ่อเหนื่อยแค่ไหน แรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคม แรงบันดาลใจในการทำความดี


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER คัดแยกขวดพลาสติก