รักในความหมายของ พระมหาประนอม

รักโลก รักตัวเอง โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

รักโลก รักตัวเอง ธรรมะโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ทางช่อง True Visions ช่อง 16 (TNN24) ออกอากศเมื่อวันที่ 16 และ 17 พ.ค. 2563 จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 (พ.ศ.2563) ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ซึ่งเปิดพื้นที่พิเศษนี้สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย ในโครงการต่างๆ สามารถเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น.

ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสถามพระนางมัลลิกาผู้เป็นพระมเหสีว่า “ในโลกนี้ใครคือผู้ที่พระนางรักมากที่สุด” ด้วยประสงค์จะได้ยินพระมเหสีตรัสตอบว่า เป็นพระองค์ แต่ว่าพระนางมัลลิกากลับตรัสตอบว่า “คนที่พระนางรักนั้นคือตัวพระนางเอง” จึงสร้างความไม่พอใจ น้อยใจให้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างมาก และเอาความเรื่องนี้ ไปตรัสพ้อกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า จริงๆ แล้ว คำตอบนั้นได้แสดงให้เห็นว่า พระนางมัลลิกานั้นเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อพระองค์ เพราะสิ่งที่พระนางตรัสตอบนั้นถูกต้องแล้ว

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มี ก็ต้องรู้ว่าความรักที่ถูกต้องคืออะไร รักแท้คือ รักด้วยเมตตา รักที่มีปัญญา คนที่รักตัวเองย่อมไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัว ไม่นำความทุกข์มาใส่ตัว ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า อย่างนี้จึงเรียกว่ารักตัวเองเป็น คนรักตัวเองย่อมดูแลร่างกายตนให้แข็งแรง ดูแลจิตใจตนให้เข้มแข็ง คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง จะแสดงออกภายนอกด้วยความอ่อนน้อม และอ่อนโยน เพราะเขามีขันติ และเมตตา คนที่แสดงออกถึงความรักด้วยอาการหึ่งหวง ขี้โมโห ที่จริงแล้วข้างในเขาอ่อนแอ จึงต้องแสดงออกภายนอกด้วยการใช้อำนาจไปข่มขู่ผู้อื่น ส่วนคนเข้มแข็งจะแสดงน้ำใจไม่ตรีต่อคนรอบข้าง เหมือนมะตูมอ่อนในแข็งนอก มะกอกอ่อนนอกแข็งใน

“อันตัวเรานั้น เกลียดความทุกข์ รักความสุขฉันใด ผู้อื่นก็เกลียดความทุกข์ รักความสุขเช่นเดียวกันฉันนั้น” ในเมื่อเรารักตัวเรา ผู้อื่นก็รักตัวเขา ดังนั้น ก็อย่าได้เบียดเบียนกัน และมอบความรักให้แก่กันบ้างตามโอกาส เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ก็จะนำมาซึ่งสังคมที่อุดมไปด้วยความรักได้ (สยามรัฐ, 2563)

(ติดตามวีดีโอบันทึกการแสดงธรรมในโอกาสต่อไป)


ภาพและข่าวจาก: 

  • Website : https://www.cpall.co.th/news/?news_ca…
  • Facebook : https://www.facebook.com/cpall7/
  • YouTube. เรายกวัดมาไว้ที่ 7-Eleven. ปี 2562. (อัพเดทล่าสุดเมื่อ 25 ส.ค.62). เข้าถึงได้จาก  https://www.youtube.com/playlist?list=PLT2XAYcIKxKWvHWFowDUWculMQPL2qZf_
  • สยามรัฐ. (2563). นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร”. เข้าถึงได้จาก https://siamrath.co.th/n/134280
  • สำนักข่าวเอซีนิวส์. (2563). นิยามความรักฉบับ”พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร”. รักให้เป็น”เริ่มต้นที่ “รักตัวเอง”. http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256339617
  • LINE TODAY. (2563). นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร”. เข้าถึงได้จาก https://today.line.me/TH/pc/article/37DGaB

โพสอื่น ๆ เกี่ยวกับพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร:

เดือนแห่งความรัก ก็ต้อง นิยามความรัก ฉบับ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ