ตอบปัญหาธรรม “โอวาทปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ “โอวาทปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน” หลักสูตรจิตตภาวนา ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโครงการ คุณสกุลทิพย์ เนติวุฒิพันธุ์, คุณสุดา วิศาลเรืองเดช, คุณสุชาติ คุณวสุธร กรุณายาวงศ์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562, 8 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – โอวาทปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/z0dnBTWyiU0

“โอวาทปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน” หลักสูตรจิตตภาวนา พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.