“มาทำบุญด้วยน้ำกันเถอะ” พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการ จิตใส ใจสบาย ปี 2562

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ “มาทำบุญด้วยน้ำกันเถอะ” พระธรรมเทศนา โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ “โครงการ จิตใส ใจสบาย” ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2562, 30 พฤษภาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – มาทำบุญด้วยน้ำกันเถอะ [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/7cJl3iwg12A

“มาทำบุญด้วยน้ำกันเถอะ” พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร โครงการ จิตใส ใจสบาย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.