แปรรูปขวดพลาสติก สู่ จีวรพระ ช่อง NBT2HD ข่าวค่ำ

สัมภาษณ์ พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการ แปรรูปขวดพลาสติก สู่ จีวรพระ เชิญชวนประชาชนสร้างบุญลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็น จีวรพระ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ บางส่วน แยกนำไปทำเป็นน้ำมัน โต๊ะเก้าอี้ ไม้กระดาน ผสมกับยางมะตอยลาดยางถนน  เศษโฟมนำมาทำเป็นกาว เศษอาหารนำมาทำเป็นเป็นน้ำมัน โดยให้ชาวชุมชนโดยรอบวัดเข้ามาช่วยกันคัดแยกขยะ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการช่วยลดปริมาณ ขยะพลาสติก อย่างยั่งยืน ออกอากาศทางช่อง NBT2HD ข่าวค่ำ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

รีไซเคิล พลาสติก จีวรพระ

แปรรูปขวดพลาสติก สู่ จีวรพระ ช่อง NBT2HD ข่าวค่ำ