SMC FinGreen recycle

บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “FinGreen” เพื่อรับบริจาค ขวดพลาสติก จากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง บตท. เพื่อนำ ขวดน้ำพลาสติก มอบให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ นำไปผลิตจีวรภายใต้โครงการ “จีวรรีไซเคิล” โดยขวดพลาสติกที่นำไปบริจาคจะถูกนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรที่มีส่วนผสมของพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งจีวร 1 ผืน จะใช้ ขวดพลาสติก ทั้งหมด 15 ขวด นับเป็นโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ ขยะพลาสติก จัดขึ้น ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์

ภาพและข่าวจาก: https://www.smc.or.th/index.php/th/2016-08-22-05-24-59/2016-08-22-05-10-53/854-บตท-ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกผลิตผ้าไตรจีวร


โพสกิจกรรม จีวรรีไซเคิล:

บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล