SMC FinGreen recycle

บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “FinGreen” เพื่อรับบริจาค ขวดพลาสติก จากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง บตท. เพื่อนำ ขวดน้ำพลาสติก มอบให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ นำไปผลิตจีวรภายใต้โครงการ “จีวรรีไซเคิล” โดยขวดพลาสติกที่นำไปบริจาคจะถูกนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรที่มีส่วนผสมของพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งจีวร 1 ผืน จะใช้ ขวดพลาสติก ทั้งหมด 15 ขวด นับเป็นโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ ขยะพลาสติก จัดขึ้น ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง

ภาพและข่าวจาก: https://www.smc.or.th/index.php/th/2016-08-22-05-24-59/2016-08-22-05-10-53/854-บตท-ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกผลิตผ้าไตรจีวร


โพสกิจกรรม จีวรรีไซเคิล:

บตท. จัดกิจกรรม FINGREEN รับ บริจาคขวดพลาสติก ร่วมทำจีวรรีไซเคิล