วิสาขบูชา 2562

ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน วิสาขบูชา 2562

เชิญร่วม ปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา วัด จากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วัน วิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น วันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา บวชเนกขัมมะ ถวายผ้าและสร้อยสังวาล เพื่อเป็นพุทธบูชา พระประธานในพระอุโบสถ วันที่ 19 พ.ค. 62 เริ่มเวลา 12.30 น.

 

เชิญร่วม ปฏิบัติธรรม ในวัน วิสาขบูชา วัด จากแดง 2562

 

วัด วันวิสาขบูชา เวียนเทียน

โพสที่เกี่ยวข้องกับ วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา 2562

เชิญร่วม ปฏิบัติธรรม เนื่องในวัน วิสาขบูชา วัด จากแดง