พุทธปัญญาภิรมย์ : ขุดทองจากกองขยะ TNN24 ช่อง 16

พุทธปัญญาภิรมย์ : ขุดทองจากกองขยะ TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”(กิจกรรมต่อเนื่องทุกเที่ยงวันศุกร์) หัวข้อ “ขุดทองจากกองขยะ” โดย พระอาจารย์มหาประนอม เจ้าอาวาส(ใหม่) วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 11

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

พระอาจารย์มหาประนอม เผย ‘คาถา 7 อาร์’ เสกขยะเป็นทอง!

  1. Reduce=ลดการใช้
  2. Reuse=การใช้ซ้ำ
  3. Recycle=การนำกลับมาใช้ซ้ำ
  4. Repair=การซ่อมแซม
  5. Reject=ปฏิเสธการใช้ (พลาสติก)
  6. Return=ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
  7. Rethink=พิจารณาความคิดใหม่


เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” (ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2539) โดยได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรม ให้พนักงานบริษัทฯ และขยายสู่ประชาชน เพื่อให้น้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สีลมเป็นถนนสายธุรกิจที่สำคัญ มีบริษัทใหญ่ๆ สำคัญๆ ระดับประเทศตั้งอยู่มากมาย แต่ย่ายนี้ไม่มีวัดไทย โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ จึงถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะก่อให้เกิดปัญญา ล่าสุด 20 ตุลาคม 2562 ซีพี ออลล์ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 23 ปี จัดงาน “เทศน์มหาชาติกลางใจเมือง” พนักงานและประชาชนย่านสีลม เข้าร่วมฟังธรรมเทศนา จำนวนมาก

เว็บไซต์: เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ

พุทธปัญญาภิรมย์ : ขุดทองจากกองขยะ TNN24 ช่อง 16