พระธรรมตามพระไตรปิฎก เรื่อง ไตรสรณคมน์

logo playlist

พระธรรมตามพระไตรปิฎก เรื่อง ไตรสรณคมน์

บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ให้คะแนนโพสนี้
[Total: 8 Average: 5]