วัดจากแดง หลวงพ่อทองใหญ่

ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดจากแดง(หลวงพ่อทองใหญ่) ประดิษฐานในพระอุโบสถ

พระสงฆ์วัดจากแดง และพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดจากแดง อัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่คู่วัดจากแดงจากพระอุโบสถหลังเก่า (หลังที่ ๒) ไปประดิษฐานในพระอุโบสถหลังปัจจุบัน (หลังที่ ๓) ที่อยู่ภายในบริเวณวัดจากแดง

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดจากแดง(หลวงพ่อหิน) ประดิษฐานในอุโบสถ