รูปหล่อหลวงพ่อหิน

พิธีสมโภช รูปหล่อ หลวงพ่อหิน ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ พิธีสมโภช รูปหล่อ หลวงพ่อหิน ณ วิหารหลวงพ่อหิน วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คุณเภาลีนา บุญญาภิภัทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชรูปหล่อหลวงพ่อหิน พิธีบวงสรวง จุดเทียนบูชาฤกษ์ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ดำเนินพิธีการ โดย พระชํานาญเวทย์ สุทฺธิญาโณ ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เป็นเทวตาพลี) โดย พราหมณ์สถาพร ขาวสะอาด

 • เวลา ๑๓.๐๐ น. – คณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
  – คณะสงฆ์ ๑๐ รูป ขึ้นประจําอาสน์สงฆ์
  – ดำเนินพิธีการ โดย พระชํานาญเวทย์ สุทฺธิญาโณ
 • เวลา ๑๓.๑๕ น. – เริ่มพิธีบวงสรวง จุดเทียนบูชาฤกษ์ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เป็นเทวตาพลี) โดย พราหมณ์สถาพร ขาวสะอาด

พระเมธีวชิรโสภณ หลวงพ่อหิน

 

 • เวลา ๑๔.๑๕ น. – เจริญพุทธมนต์สมโภช พระเถราจารย์ และพระผู้ทรงวิทยาคุณ ขึ้นนั่งประจํา อาสนะ
  -ประธานสงฆ์ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง) ให้ศีล
  -ประธานสงฆ์ กล่าวถึง ประวัติหลวงพ่อหิน
  – พระชํานาญเวทย์ สุทธิญาโณ กล่าวถึง ประวัติพุทธาภิเษก
 • เวลา ๑๕.๑๕ น. – ประธานสงฆ์ จุดเทียนชัย จุดเทียนพุทธาภิเษก จุดเทียน ต่อเทียนมงคลนวหรคุณ
  – พระสงฆ์ เจริญพระคาถา จุดเทียนชัย เจริญพระ ปริตร พระธัมมจักกัปปวัตตสูตร ตามลําดับ
 • เวลา ๑๖.๑๕ น. – ประธานสงฆ์ ดับเทียนชัย และโปรยดอกไม้
  -พระสงฆ์ เจริญพระคาถาดับเทียนชัย
  -เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
  -พระสงฆ์ อนุโมทนา ประพรมน้ำมนต์ และเจริญพระคาถาชัยมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

 

สนใจร่วมบูชา ติดต่อที่คุณไก่

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

กําหนดการ  พิธีสมโภช รูปหล่อ หลวงพ่อหิน