ขอเชิญร่วมงานเปลี่ยนฉัตรพระเจดีย์

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น. คณะญาติโยมชาวพม่านำรถแห่ฉัตรพระเจดีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปลี่ยนฉัตรพระเจดีย์
ออกจากวัดจากแดงโดยมีตำรวจจราจรนำขบวน เข้าสู่ถนนราษฎร์บูรณะ –> สุขสวัสดิ์พระราม ๒ –> สุขสวัสดิ์ ๔๒ –> บางปะกอก –> ทุ่งครุ –> กลับสู่วัดจากแดง

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น. คณะญาติโยมชาวพม่านำรถแห่ฉัตรพระเจดีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปลี่ยนฉัตรพระเจดีย์
ครั้งที่ ๒ ออกจากวัดจากแดงโดยมีตำรวจจราจรนำขบวน เข้าทางหลังบิ๊กซีพระประแดงสู่ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๙ –> สุขสวัสดิ์ ๔๓ (ซอยอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ) –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๕ –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๘๔ –> กลับเข้าซอยสุขสวัสดิ์ ๗๘ –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๖ –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๔ –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๐ –> ซอยสุขสวัสดิ์ ๖๔ –> เข้าสู่ซอยวัดกลางนา ข้ามสะพานภูมิพลกลับวัดจากแดง

วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐.๐๐ น. คณะพระภิกษุวัดจากแดง เริ่มสวดคัมภีร์มหาปัฏฐาน จนถึง เช้าวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๖.๐๐ น. เริ่มตั้งขบวน ณ ลานพระรูปใต้สะพานภูมิพล
๐๖.๓๐ น. บูชาใหญ่พระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์
๐๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวนฉัตรพระเจดีย์จากลานพระรูป สู่วัดจากแดง มีการสวดอิติปิโสตลอดขบวน
โดยคณะพี่น้องชาวไทย – พม่า ด้านที่วัดหลังจากพิธีบูชาใหญ่จบ พี่น้องชาวพม่าจะ
สวดธรรมจักร รอขบวนแห่ที่หน้าพระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์
๐๘.๐๐ น. ขบวนถึงวัดจากแดง มีการแสดงจากพี่น้องชาวพม่า
๐๙.๓๙ น. ยกฉัตรขึ้นพระเจดีย์
๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ
๑๓.๐๐ น. ทอดผ้าป่าโดยคณะอาจารย์อิศริยาและคุณสุพจน์ รัศมีสวนสร้อย บนสุธัมมศาลา
๑๔.๐๐ น. พระทรงพระไตรปิฎกแสดงธรรม ที่ลานหน้าวัด
๑๗.๐๐ น. พระทรงพระไตรปฏิฎกกลับสู่ประเทศพม่า