ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒

ตำรา วากยะสัมพันธ์ – ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒

* วิธีการเปิดชมรายการ (playlist) วีดีโอคลิปทั้งหมด  ให้คลิกที่ปุ่มเมนู (รูป 3 ขีด) มุมบนซ้ายมือของวีดีโอคลิป จากนั้นรายการทั้งหมดของวิชานี้จะแสดงออกมาทั้งหมด ท่านสามารถเลื่อนลงมาเพื่อรับชมรายการอื่นๆ ได้

การอ้างอิง:

วัดจากแดง สถาบันพระบาลีโพธิยาลัย. (2561, 10 กันยายน). ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๒ วากยสัมพันธ์ [วีดีโอ]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGtXCGWYYpo-b2UcWIxJofyH9X6FOvk7

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒