ททท.รวมใจภักดิ์ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ๘๔ พรรษา

ภาพบรรยากาศงาน ททท.รวมใจภักดิ์ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ พระบรมราชินินาถ ๘๔ พรรษา
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดจากแดง