“ส่งเสด็จสู่นิพพาน พระสังฆราช”

คณะสงฆ์วัดจากแดง เดินร่วมกิจกรรมน้อมถวายสักการะ พิธีส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ณ ปรัมพิธี วัดอาษาสงคราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส

ภาพโดย : เขมา เขมะ
วีดีทัศน์จัดทำ โดย : โยมฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง