ประวัติการหล่อพระพุทธรูป ‘๕๖ พระมหาไพบูลย์ พุทฺธวิริโย

ประวัติการหล่อพระพุทธรูป เนื่องในงาน เททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2556 บรรยายโดย พระมหาไพบูลย์ พุทฺธวิริโย

 


อ้างอิงจาก:

  • YouTube. (29 มกราคม 2013). ประวัติการหล่อพระพุทธรูป [ไฟล์วิดีโอ]. เข้าถึงได้จาก https://youtu.be/ZAtCn6XZi1k

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: