-เกี่ยวกับข้อมูลลิขสิทธิ์ Copyright Info

ประกาศเว็บเพจ เกี่ยวกับ ข้อมูลลิขสิทธิ์ (Copyright Info )

วัดจากแดง 16 หมู่ 6 ถ.เพชรหึงษ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) โดย ท่านอาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รักษาการเจ้าอาวาส วัดจากแดง (ปีพ.ศ.2562) ภาพ รูปภาพ บทความหรือข้อความภายในเว็บไซต์สามารถเผยแพร่ได้โดยอ้างอิง แหล่งที่มา เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/ This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

อ่านเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว:  https://www.watchakdaeng.com/copyright-info/