แจ้งข่าวเกี่ยวกับงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัครมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง กำหนดการรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง