นานาทัศนะกับวัดจากแดง…กับ พระธวัชชัย ปิยสีโล

“นานาทัศนะกับวัดจากแดง…กับ พระธวัชชัย ปิยสีโล”

รับชมที่นี่ “นานาทัศนะกับวัดจากแดง…กับ พระธวัชชัย ปิยสีโล”