ธรรมเทศนา และภาพบรรยากาศเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗ โดย พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

รับชม>>“ธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗
โดย พระราชวัชรบัณฑิต(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)”

  รับชม>>“ภาพบรรยากาศ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗”
  • ( ปลูกต้นไม้บนดิน และปลูกต้นไม้ในใจ ของทุกท่าน
   บนดินนี้ มีต้นไม้หลายอย่างให้ปลูก เพื่อประโยชน์ภายนอก
   และปลูกในใจ นั้นคือ
   …ปลูกต้นโพธิ์ โพธิ องค์แห่งการบรรลุ ตรัสรู้ จะเกิดกลางใจ
   …ปลูกต้นสาระ ขอให้ชีวิตนั้น เต็มไปด้วยสาระ
   …ปลูกต้นบัว เพื่อให้ดอกบัวบานกลางใจ บัวคือปฏิเวธ )
   เพื่อให้มีต้นไม้แห่งการบรรลุ มรรคผลนิพพาน ให้เกิดสว่างกลางใจเทอญ