ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

“ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๖๗
ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กิจกรรม
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระราชวัชรบัณฑิต
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
๒๐.๐๐ น. เวียนเทียนน้อมรำลึกถึงองค์พระรัตนตรัย
ณ สมันตมหาปัฏฐาน เจดีย์ และพระอุโบสถ”