สัมโมทนียกถา เรื่อง…มิลินทปัญหา(ความเป็นผู้ไม่มีธรรมเป็นเหตุเนิ่นช้า) บรรยายโดย พระมหารัตนแก้ว ฐิติธมฺโม

“สัมโมทนียกถา เรื่อง…มิลินทปัญหา(ความเป็นผู้ไม่มีธรรมเป็นเหตุเนิ่นช้า) บรรยายโดย พระมหารัตนแก้ว ฐิติธมฺโม “