เสวนาศาสนิกสัมพันธ์ “คนดี มีโอกาส”

กมธ.ศาสนาฯ จัดสัมมนา ‘คนดี มีโอกาส’ เน้นส่งเสริมเจนวาย พัฒนาความรู้ความสามารถ และทำงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานคนดี มีโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “คนดี มีโอกาส”
สำหรับภายในงานมีการสานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ “คนดี มีโอกาส” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
บาทหลวงไพศาล เต็มอรุณรุ้ง กรรมการอำนวยการศาสนสัมพันธ์ สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ที่ปรึกษาสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการและเลขานุการสถาบันวะสะฎียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการซักถามในประเด็น อาทิ เพราะอะไรบางคนถึงได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนอื่น ระหว่างการทำความดีกับโอกาสจะเลือกอะไร