เชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

วันนี้ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 เชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายแด่พระราชาคณะ คือ พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน ๒ ต้น เพื่อนำมาจุดบูชาพระรัตนตรัย ณ วัดจากแดง
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม กราบอนุโมทนา สาธุ ในพระราชกุศลที่พระองค์ทรงเจริญอยู่เนืองๆ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน