อบรมคอร์สคุณอรุณี

วิสุทธิ 7 (ธรรมะ 7 พลัด)

23 ก.ย. 2022 ธรรมบรรยายเรื่อง วิสุทธิ 7 (ธรรมะ 7 พลัด) แสดงโดย พระราชวัชรบัณฑิต (พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) 

 อบรมคอร์สคุณอรุณี เจ้าหน้าที่เกษียนฯ รพ.ศิริราช

วิธีการกำจัดขยะภายนอกและขยะภายใน