ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือพระภิษุ สามเณรและประชาชนชาวศรีลังกา

ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมบุญกุศล ร่วมบริจาค ยาสามัญประจำบ้าน อาหารสำเร็จรูป ข้าวสาร ปัจจัย ถุงยังชีพ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพระภิกษุ

สามเณรและประชาชนชาวศรีลังกาได้ที่บัญชีวัดจากแดง

ขออนุโมทนาท่านสาธุชนที่ร่วมทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ สาธุ

บัญชีทั่วไป วัดจากแดง  เลขบัญชี 060-1-24211-7