พิธี มอบเงิน ข้าวสาร ยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวศรีลังกา

ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม ในอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพน พระพรหมวชิรสุธี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มอบให้พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง และอุบาสกอุบาสิกา เป็นตัวแทนไปมอบเงิน 3 ล้านบาท และข้าวสารอีก 3 คอนเทนเนอร์ จากศรัทธาสาธุชน ที่บริจาคมาให้วัด นำมอบ ผ่านเอกอัครราชทูต ศรีลังกา ประจำประเทศไทย ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเร่งนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวศรีลังกาต่อไป ขออนุโมทนาสาธุ