บิณฑบาตขยะพลาสติก

 

อุตสาหกรรมรีไซเคิล คือ หนึ่งในธุรกิจที่เกิดการขยายตัวตามแนวคิดของการอนุรักษ์โลก .

วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คือตัวอย่างของการจัดการขยะพลาสติกในระดับชุมชน

ที่นำเศษพลาสติกมารีไซเคิล ได้ผลิตภัณฑ์หลายอย่าง . แต่เจ้าอาวาสวัดจากแดงบอกว่าตลอด 5 ปีที่ทำมาการขยายแนวคิด

และวิธีนี้กลับยังไม่กว้างขวางมากนัก ชุมชนไม่เข้าใจ นโยบายการจัดการขยะภายในประเทศไม่เห็นเป็นรูปธรรม


 

เครดิต  VDO  จากช่อง  YouTube :  The Active

. 📌 ชมทาง Facebook : The Active

📌 ติดตามเนื้อหาทั้งหมดที่ https://theactive.net/