คณะผู้รักชาติรักแผ่นดินไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม เวลา14.30 คณะผู้รักชาติรักแผ่นดิน นำโดย พันเอก ภากุน เพ็งรักษ์ และคณะ

นำปัจจัยถวาย แด่ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธฺมมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง เพื่อสมบททุนสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก เป็นจำนวนเงิน 99,999 บาท และผู้มีจิตศัทธาร่วมบุญ 7,700 บาท