ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว

 ขอถวายพระพร

วัดจากแดง

          ในวันนี้วัดจากแดง ตรงกับวัน ศุกร์ ที่16 ธันวาคม พ.ศ 2565 เวลา09.15 น. และเวลา 13.15 น. คณะสงฆ์วัดจากแดงและ

นักศึกษาอภิธรรมบัณฑิต ที่มาปฏิบัติธรรม ได้ร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ.ศาลาสุธัมมา วัดจากแดง

เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว