ขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า

ชวน พ่อแม่พี่น้อง ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ รอบคุ้งบางกระเจ้ามาร่วมกัน เก็บ แยก แลก…เร๊วววว

นำขยะทั้งขวดขุ่น ขวดใส ถุงใส เศษผ้า และปีนี้ต้อนรับเพื่อนใหม่ “ขวดแก้ว” ให้พี่น้องและผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ คุ้งบางกระเจ้านำมาขยะมาแลกเป็น…
🍜🧴 #ขยะแลกของ ของกินของใช้คุณภาพ จากสหพัฒน์และโอสถสภา*
💉🩹 💊#ขยะแลกวัคซีน สินค้าเพื่อสุขภาพ และวัคซีนป้องกัน ทั้งไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากโรงพยาบาลปริ๊นซ์ สุวรรณภูมิ

ขยะทั้งหมดจะผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยวัดจากแดง นำไปเป็นส่วนหนึ่งของ วัสดุก่อสร้าง อาคารเรียนพระไตรปิฎก วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

*น้ำหนักรวมขยะขวดแก้วจากชุมชน (1 บาท/กก.) แปลงเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือโอสถสภา มอบให้วัดจากแดง

#เก็บแยกแลกเร๊วววว #Carethewhale #สถานีขยะล่องหน #คุ้งบางกะเจ้า