ไร่เทพรักษา พระราชวัชรบัณฑิต เสริมสุข

ไร่เทพรักษา ศูนย์​ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระไตรปิฎก จังหวัดราชบุรี

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง และพระอาจารย์ทิพากร อริโย ผู้รับสนองงาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จากศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพระเดชพระคุณ พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) และสมาชิกวัดพระราม ๙ อีก ๑ คันรถ ได้เดินทางไปที่ ไร่เทพรักษา ศูนย์​ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระไตรปิฎก ที่พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณกวี (ท่านเจ้าคุณบุญมา)​ กำลังพัฒนาอยู่ที่ จังหวัดราชบุรี

ท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิต​ วัดจากแดง ได้เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจท่านเจ้าคุณบุญมา และขอร่วมช่วยเหลือในเรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์ เรื่องงานรักษาสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงเรื่องการสอนพระไตรปิฎกออนไลน์

ภาพและข้อความ จากเพจ คุณเสริมสุข ปัทมสถาน

ไร่เทพรักษา ศูนย์​ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระไตรปิฎก จังหวัดราชบุรี