ครูหยุย ประธาน กมธ.สังคมฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชม วัดจากแดง

“ครูหยุย” วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธาน กมธ.สังคมฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชม วัดจากแดง

วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ  ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ เข้านมัสการ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ครูหยุย ประธาน กมธ.สังคมฯ มอบโล่เกียรติคุณ

คณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ชื่นชมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้ขยะ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการแยกขยะ ผ่านพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา  ดําเนินโครงการในด้านการเรียนการสอนพระไตรปิฎก การก่อตั้งสํานักเรียนพระอภิธรรม และงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ โครงการที่เกี่ยวกับ การนำขวดพลาสติกมาทำเป็น ผ้าไตรจีวรรีไซเคิล และโครงการ แยกขวด สู้ภัยโควิด โดยรับบริจาคขวดพลาสติก ทำชุด PPE สำหรับส่งมอบให้แก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจให้กับประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 พระอาจารย์ทิพากร อริโย ผู้รับภาระสนองงานท่านเจ้าอาวาส ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดงร่วมบรรยาย พร้อมกันนี้ทางคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ก็ได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำความดีแก่สังคม แด่พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดงอีกด้วย

ปัจจุบัน ทางวัดจากแดง มีบริการรถบรรทุกวิ่งรับขวดพลาสติกที่มีผู้ศรัทธาบริจาคให้วัด โดยจะรับจองคิวรถ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อรถให้ไปรับ มีดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด บริการรถให้ไปรับขวด

ขั้นตอนการแจ้งหรือติดต่อ บริการรถให้ไปรับขวดดังนี้

  1. แจ้งผ่านไลน์เท่านั้น Id line- 0661599558
  2. แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทร

ตัวอย่าง…

ชื่อ แอน
ที่อยู่ 123 ซอยอารมณ์ดี ถนนสุขใจ แขวงยิ้มหวานๆ เขตหัวเราะขำขัน
กทม.456789
โทร 0661599558
จำนวนขวดพลาสติกที่บริจาค 7-10ถุง


อัลบั้มรูป


ครูหยุย ประธาน กมธ.สังคมฯ และคณะ เข้าเยี่ยมชม วัดจากแดง