งด วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 2564

ประกาศ งดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มทำบุญ วันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา

ประกาศ เรื่อง งดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มทำบุญ วันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ คณะสงฆ์วัดจากแดง งดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

หมายเหตุ

  1. เปิดให้ถวายภัตตาหารเช้าและเพลได้ในเวลา 06.00-10.30 น.
  2. เปิดให้ญาติโยมสามารถนำสิ่งของบริจาค อาหารสด อาหารแห้ง ถวายสังฆทาน ติดต่อได้ที่ จุดคัดกรองทางเข้าวัด ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อหิน เท่านั้น เริ่มเวลา 08.00-10.45 และ 12.00-16.00 น.
  3. ภายในวัด ทุกท่านจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามนโบายด้านการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มกัน

งด วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา 2564

ประกาศ งดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มทำบุญ วันอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา