นำ ชุด PPE จากขวด plastic recycle กราบถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบให้พระสงฆ์วัดต่าง ๆ สู้ภัยโควิด

ถวาย ชุด PPE จากขวดพลาสติก รีไซเคิล สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อมอบพระสงฆ์วัดต่าง ๆ ใช้สู้ภัยโควิด

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้ คณะวัดจากแดง พร้อมด้วยคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เข้ากราบมุฑิตาสักการะ นำโดย พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง  พระอาจารย์ทิพากร ส่วนงานสิ่งแวดล้อม และผู้อุปถัมภ์งานด้านสิ่งแวดล้อม อันมี PTTGC, Central ตัวแทนจากกลุ่มวิสุทธิมรรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พระราชวัชรบัณฑิต
พระราชวัชรบัณฑิต ได้นำ ชุด PPE ๑,๐๐๐ ชุด ที่ผลิต จากขวดพลาสติก รีไซเคิล ถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อนำมอบไปยังวัดต่าง ๆ ที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติศาสนกิจช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ และได้ถวายผ้าห่มกันหนาว ๑๐๐ ผืน  เพื่ออนุเคราะห์ วัดที่อยู่ห่างไกล รวมถึงหม้ออบสมุนไพร เพื่อการสูดดมสมุนไพรที่ช่วยต้านโควิด ๑๙ ผลิตโดย จิตอาสาของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง เพื่อช่วยคนที่เริ่มมีอาการป่วยที่อยู่ในชุมชนโดยรอบวัดจากแดง
ชุด ppe ขวดพลาสติก พระราชวัชรบัณฑิต สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นามเดิมชื่อ ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ (ภายหลังเปลี่ยนเป็น ปสฤทธิ์) ฉายา เขมงฺกโร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม, ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี และอดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

ถวาย ชุด PPE จากขวดพลาสติก รีไซเคิล สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อมอบพระสงฆ์วัดต่าง ๆ ใช้สู้ภัยโควิด